Rapporter

Læs rapporter om Sammen om Bellahøj

Midtvejsevaluering 2016-17

Samlet evaluering 2019

---------------------------------------------------------------------------

Projekt Bella

Afsluttende rapport om Projekt Bella 2017